یقه پیرهن مردانه سفید

برای از بین بردن آلودگی ، روغن و عرق از یقه پیراهن خود از روش های مختلفی که وجود دارد می توانید استفاده کنید. می توانید یقه خود را قبل از شستشو و خشک کردن ، لکه را درمان کنید. از صابون یا محلول جوش شیرین نیز می توانید برای از بین بردن لکه های […]

  • وحید اشرف الکتاب
  • 2 فروردین 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن